Oversvømmelseskortene skal benyttes med omtanke. I venstremenuen kan vælges oversvømmelseskort, som har indgået som datagrundlag i klimatilpasningsplanen. De viste oversvømmelser er baseret på beregningsmodeller og antagelser, som er simplificeringer af virkeligheden. Modellernes begrænsning og usikkerhed i data kan betyde, at de beregnede oversvømmelser afviger fra observerede oversvømmelser. Det anbefales derfor at indhente yderligere oplysninger, før der iværksættes tiltag på baggrund af forventede oversvømmelser. De viste risikoområder er udpeget på baggrund af oversvømmelseskortene og en erfaringsopsamling fra 2008. Der henvises til klimatilpasningsplanen for en yderligere beskrivelse af datagrundlag og de udpegede risikoområder. Halsnæs Kommune kan ikke gøres ansvarlig for brug og fortolkninger af oversvømmelseskortene.
 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 ·  mail@halsnaes.dk