Dine svar er vigtige for denne hjemmesides fremtid!
Geo Fyn (det tidligere GrundkortFyn) er under forandring og hjemmesiden skal tilrettes og skæres til. Vi har brug for at kende dine ønsker, behov, osv.
Vi har derfor lavet et spørgeskema, som vi håber du vil udfylde. Det tager 1-2 minutter. Dine svar er fortrolige. Hjælp Geo Fyn
 
  Kort og oplysninger er kun vejledende Geo Fyn A/S, www.geofyn.dk